Gazeta Podatnika: ZRP: Niech organizacje rzemieślników doradzają MŚP.

„Związek Rzemiosła Polskiego namawia Ministerstwo Finansów do takiej zmiany
projektu nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, która umożliwi
organizacjom rzemieślniczym świadczenie usług doradztwa podatkowego nie
tylko własnym członkom, ale i pozostałym przedsiębiorcom – zwłaszcza tym z
sektora MŚP.” – czytamy na portalu Gazeta Podatnika.

Zmiany zawarte w projekcie ustawy o doradztwie podatkowym polegają na:
„zniesieniu niektórych ograniczeń w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego.
Dodatkowo Związek wnioskuje o zniesienie ograniczeń w wykonywaniu doradztwa
podatkowego przez organizacje rzemieślników, zgodnie, z którymi mogą one
świadczyć tego typu usługi wyłącznie na rzecz swoich członków.”

„Związek uważa, że prawo świadczenia usług doradczych przez organizacje
rzemieślnicze nie tylko własnym członkom zapewni szerszy dostęp do tego
rodzaju wsparcia, zwłaszcza dla MŚP, i doprowadzi do zmniejszenia kosztów
obsługi podatkowej. W przypadku biur rachunkowych prowadzonych chodzi o
obsługę księgowo-podatkową przede wszystkim drobnych przedsiębiorstw
rzemieślniczych i handlowych – podkreśla ZRP.”

„Rzemieślnicy chcą, by ministerstwo finansów dopisało do listy osób prawnych
uprawnionych do doradztwa podatkowego „organizacje samorządu gospodarczego
rzemiosła (…) Wskutek tych zmian organizacje samorządu, wcześniej
określane jako organizacje samorządu zawodowego, zostały nazwane
organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła.”

Gazeta Podatnika

Tomasz Szczepanik