Handel zagraniczny w 2017 r

Z danych GUS wynika, że w listopadzie ub.r. odnotowano wysoki poziom obrotów towarowych – eksport osiągnął wartość 17,9 mld EUR, a import 18,1 mld EUR. Tradycyjnie wpływ na to miały zwiększone zakupy w związku ze świętami.
 
W skali 11 miesięcy 2017 r. eksport wyniósł blisko 187,7 mld EUR i był wyższy niż przed rokiem o 10,7%, a import 185,9 mld EUR, co oznacza wzrost o 12,1%. Pomimo szybszego wzrostu importu, wynikającego m.in. z proimportowego kursu złotego, ożywienia w inwestycjach oraz silnego popytu konsumpcyjnego, nadal utrzymujemy nadwyżkę obrotów towarowych, która po 11 miesiącach ub.r. wyniosła 1,8 mld EUR.
 
Szybko w omawianym okresie rósł eksport do Unii Europejskiej, tj. o 10,4% (do 149,7 mld EUR), z tym że istniały wyraźne różnice w tempie jego wzrostu dla poszczególnych rynków. Dynamiczny, dwucyfrowy wzrost odnotowano m.in. do Niemiec (10,7%), Francji (11,7%), Włoch (ponad 14%), Niderlandów (ok. 10%), Hiszpanii (ok. 10,5%) oraz Węgier (ok. 10%). Wolniej natomiast wzrosła sprzedaż na drugi i trzeci najważniejszy nasz rynek eksportowy, tj. czeski (7,7%) oraz brytyjski (5,4%). W obrotach z UE generujemy pokaźną nadwyżkę, która po 11 miesiącach ub.r. wyraźnie się zwiększyła (o 4,4 mld EUR), do 38,2 mld EUR.

Więcej: LINK