Gwarek: Wykształcenie średnie o kierunku bezrobotny

„Zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach absolwenci liceów i techników znacznie gorzej radzę sobie na rynku pracy niż osoby, które ukończyły zawodówki. Pracodawcy cenią doświadczenie, a te mają osoby z wykształceniem zawodowym” – czytamy w Gwarku.

„Bywa, że fryzjerki czy kafelkarze rejestrują się w PUP tylko po to, by otrzymać dotację dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. – Oferta kształcenia w różnych poszukiwanych zawodach jest ograniczona nie tylko brakiem chętnej młodzieży, ale przede wszystkim zbyt wysokimi limitami miejsc w oddziałach -podkreślała Alicja Juziuk, dyrektor Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach.”

„Obniżył się poziom niektórych szkół, w części liceów nie różni się zbytnio od tego w dawnych zawodówkach. Ale nie to jest najgorsze. Ich absolwenci opuszczają mury szkoły bez wykształcenia i doświadczenia w konkretnym zawodzie.”

„Wbrew pozorom rozwiązanie tego problemu nie jest łatwą sprawą. Zmiany dotknęły nie tylko system oświaty, ale i mentalność rodziców. Dla wielu ujmą na honorze jest dziecko z wykształceniem zawodowym. Dlatego wolą posłać je do byle jakiego liceum niż do zawodówki gwarantującej rzetelną naukę profesji.”

„ W listopadzie w powiecie tarnogórskim poszukiwani byli fryzjerzy, sprzedawcy, dekarze, stolarze, technolodzy robót wykończeniowych, mechanicy i elektromechanicy, masarze.”

„Wnioski z Forum Kształcenia Zawodowego: 1. Stworzenie programu rozwoju szkolnictwa zawodowego dla powiatu tarnogórskiego. 2. Porozumienie władz samorządowych miasta i powiatu w zakresie promocji kształcenia zawodowego. 3. Wypracowanie zasad współpracy szkół gimnazjalnych ze szkołami ponadgimnazjalnymi typu zawodowego. 4. Powstanie Powiatowego Ośrodka Karier Zawodowych, wdrożenie i prezentacja zawodów już w szkole podstawowej. 5. Organizowanie spotkań uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, pracodawcami, głównie rzemieślnikami. 6. Stworzenie intemetowej platformy informacyjnej, oprócz opracowanych przewodników tradycyjnych, zawierających ofertę edukacyjną szkół, prezentację zawodów i ofertę pracodawców kształcących młodocianych pracowników. 7. Utworzenie klas wielozawodowych, umożliwiających kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, elektryk, elektromechanik, ślusarz, kuśnierz, witrażownik, optyk, zegarmistrz, lakiernik, blacharz samochodowy, wulkanizator, obuwnik, rymarz, złotnik – jubiler, fotograf, kosmetyczka. 8. Organizowanie wycieczek dzieci i młodzieży do zakładów rzemieślniczych. 9. Dotowanie przez władze samorządowe (burmistrza i starostę) wycieczek do zakładów pracy. 10. Organizowanie „Dni otwartych” przez rzemieślników dla uczniów i ich rodziców. 11. Wykorzystanie funduszy unijnych i opracowanie projektów unijnych – dotyczących promocji kształcenia zawodowego, współpracy z lokalnymi mediami i finansowania kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych. 12. Zgłoszenie przez pracodawców zapotrzebowania na kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy do Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach oraz do szkoły prowadzącej klasy wielozawodowe.”

Więcej: gwarek.com.pl
10.11.2010