GUS o wzroście PKB w I kw. 2015 r.

Z szacunków GUS Produkt Krajowy Brutto w pierwszym kwartale 2015 r. był wyższy o 3,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.

Wolniej niż w ostatnim kwartale 2014 r. rosło spożycie ogółem. Przyczyniło się do tego głównie spowolnienie wzrostu spożycia publicznego. Spożycie prywatne rośnie stabilnie w tempie 3,1 proc. Przyspieszyło tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe. Jednocześnie odnotowano znaczące dostosowanie zapasów, których wkład we wzrost gospodarczy wyniósł (minus) -1,5 pkt. proc. Odnotowano także przyspieszenie tempa wzrostu eksportu, zaś spadek tempa wzrostu importu spowodował, że wkład eksportu netto był dodatni i wyniósł 1,1 pkt. proc.

Odnotowano także przyspieszenie tempa wzrostu wartości dodanej zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie. Dobrze rokują też działy usług.. 
Więcej: LINK