Grupa robocza ds. społeczeństwa informacyjnego, KK NSRO