Globalizacja a dialog społeczny

Związek Rzemiosła Polskiego zorganizował konferencję „Dialog społeczny w procesie globalnej transformacji”, która odbyła się w siedzibie ZRP 22 listopada.

Konferencja miała na celu  przedstawienie problematyki dialogu społecznego i jego znaczenia dla małych i średnich firm rzemieślniczych. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci strony rządowej i wszystkich partnerów społecznych.

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wiesław Kopeć mówił o swoich doświadczeniach z wieloletniej pracy w dialogu społecznym. Podkreślał, że dialog spełnił w Polsce swoją rolę. Jego zdaniem, bez współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych nie udałoby się w Polsce przeprowadzić z sukcesem tak wielu reform.

Prezes ZRP Jerzy Bartnik mówił, że dzisiejsze wyzwania gospodarcze i społeczne wymagają, aby dialog społeczny szukał nowych dróg swego funkcjonowania. Skrytykował przy tym fakt, iż od ośmiu lat stronie rządowej i Komisji Trójstronnej przewodniczy przedstawiciel słabszej partii koalicyjnej. Prowadzi to do tego, że decyzje podejmowane w Komisji często nie mają potem przełożenia na konkretne działania rządu.

Mario Raich w ciekawy sposób przestawił problemy współczesności oraz wizję tego co może nas czekać w przyszłości zarówno w kwestiach gospodarczych, jak i szeroko rozumianych kwestiach społecznych. Raich podkreślił znaczenie, jakie w kształtowaniu rzeczywistości ma technologia, innowacje i przede wszystkim partnerstwo społeczne.

Tematem wystąpienia Zastępcy Prezesa ZRP Jana Klimka była edukacja i jej rola w dialogu społecznym. W coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce przedsiębiorcy zdobywać wiedzę, którą będą wykorzystywać w swojej działalności. Wiedza i doświadczenia polskich przedsiębiorców są – zwłaszcza dzięki aktywności organizacji pracodawców – ważnym elementem dialogu społecznego.

Krajowy Duszpasterz Rzemiosła Polskiego ks. kanonik Krzysztof Rusiecki mówił o dialogu społecznym w kontekście społecznej nauki Kościoła. Przypominał, że obecny kryzys jest w dużej mierze braku etyki w świecie biznesu i bankowości. Dlatego rolą Kościoła jest działanie na rzecz wartości chrześcijańskich wśród przedsiębiorców i pracowników.

Uczestnicy konferencji otrzymali publikację dotyczącą dialogu społecznego oraz roli organizacji pracodawców w procesie przemian ustrojowych w Polsce i na świecie. 

 

Program konferencji w załączeniu.