Gazeta prawna: Związkowcy za zmianami w projekcie pakietu antykryzysowego

„Związki zawodowe wchodzące w skład Komisji Trójstronnej proponują, aby w projekcie pakietu antykryzysowego zmienić zapisy dot. m.in. elastycznego czasu pracy czy opodatkowania zapomóg dla pracowników. Chcą też jak najszybciej rozmawiać o wzroście wynagrodzeń” – czytamy w Gazecie Prawnej.

 

„W opinii przewodniczącego Solidarności Janusza Śniadka, rząd wpisuje do pakietu antykryzysowego głównie swoje pomysły, pomijając to, co wypracowali związkowcy i pracodawcy”.

 

„Wicepremier Waldemar Pawlak zapewnił w poniedziałek podczas posiedzenia Komisji Trójstronnej (KT), że „w trakcie prac parlamentarnych nad projektem pakietu związkowcy i pracodawcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje bez przeszkód”, ale nie wykluczył też możliwości „wypracowania poprawek wcześniej, w zespołach eksperckich KT”. „Na 17 czerwca zaplanowaliśmy kolejne posiedzenie plenarne Komisji i wtedy jeszcze raz porozmawiamy o poprawkach do rządowych projektów” – poinformował”.

 

„Pakiet antykryzysowy to zmiany przede wszystkim w prawie pracy, które w połowie marca zaproponowali pracodawcy i pracownicy. Większość z nich ministerstwo pracy przełożyło na ustawy, które 2 czerwca przyjął rząd. Zmiany dotyczą m.in. zawierania umów na czas określony, elastycznego czasu pracy, dofinansowania dla firm, które znalazły się w kłopotach finansowych, dopłat do szkoleń pracowników i wypłacanych im stypendiów. Rząd chce, aby pakiet mógł wejść w życie jeszcze przed sejmowymi wakacjami”.

 

„Jerzy Bartnik ze Związku Rzemiosła Polskiego wyraził zadowolenie, że z subsydiowania zatrudnienia będą mogli korzystać także przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 20 osób. „W ten sposób z pakietu skorzystają małe firmy” – powiedział”.

 

Więcej: Gazeta Prawna – http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/323734,zwiazkowcy_za_zmianami_w_projekcie_pakietu_antykryzysowego.html