Gazeta Prawna: Zwalniani muszą poczekać na pomoc.

„Osoby, które tracą pracę, nie mogą we wszystkich województwach liczyć na szybką pomoc unijną w znalezieniu nowego zajęcia. W kilku regionach konkursy ogłoszone w wakacje mogą potrwać jeszcze kilka tygodni.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Dotacje na szkolenia i doradztwo przyznano na razie zaledwie w województwach podlaskim i lubelskim. Dobrych programów outplacementowych, czyli oferujących osobom zwalnianym kompleksowe wsparcie, powstało tam jednak zaledwie sześć. Na Podkarpaciu, gdzie receptą na kryzys miała być tzw. szybka ścieżka oceny projektów na pomoc zwalnianym, nie wydano na razie ani jednego euro.”

„Często zawodziły firmy szkoleniowe, które zgłosiły do konkursów słabe projekty.
Na konkurs wpłynęło 19 takich projektów, jednak aż siedem odpadło z powodu niezachowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn – nowego wymogu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), który obowiązuje od kwietnia tego roku. Pozostałe były słabe merytorycznie.”

„W pakiecie antykryzysowym MRR przewidziało szeroką ofertę wsparcia dla osób zwalnianych i zagrożonych zwolnieniem. Oprócz szkoleń, poradnictwa zawodowego i psychologicznego miała też być im udzielana pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia, w zmianie miejsca pracy oraz w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Firmy szkoleniowe miały wypłacać im dodatki relokacyjne i motywacyjne.”

Więcej: http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=255590#

Beata Lisowska