Gazeta Prawna: Wzrosną stawki karty podatkowej

Znane są już nowe stawki podatku, jaki będą opłacać w przyszłym roku podatnicy podatku dochodowego rozliczający się z fiskusem w formie karty podatkowej.

Stawki na 2009 rok podano w obwieszczeniu z 14 listopada 2008 r.

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i corocznie podlegają podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. W przyszłym roku stawki podatkowe wzrosną od kilku do kilkunastu złotych.

Wysokość podatku
Z karty podatkowej mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych. Ta forma opodatkowania może dotyczyć tylko niektórych rodzajów działalności określonych w ustawie o podatku zryczałtowanym. Wysokość podatku w formie karty podatkowej zależy przede wszystkim od dwóch czynników. Po pierwsze, od liczby zatrudnionych osób (co wskazuje na wielkość przedsiębiorstwa). Po drugie, od liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność (im jest ona wyższa, tym wyższa stawka karty podatkowej). Na wysokość podatku nie wpływa zatem wysokość uzyskiwanych przychodów ani ponoszonych kosztów. Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest korzystne dla osób, które przy stosunkowo niewielkich rozmiarach prowadzonej działalności osiągają z niej wysokie dochody. W takich warunkach karta podatkowa pozwala na zminimalizowanie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego.

Gazeta Prawna
Magdalena Majkowska
03.12.2008