Gazeta Prawna: Wprowadzono nowe przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

„Nowe przepisy unijne w zakresie zabezpieczenia społecznego zaczęły obowiązywać od 1 maja. Przepisy te są szczególnie istotne dla osób przemieszczających się pomiędzy krajami Unii w celach zarobkowych” – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

„Celem tych regulacji jest, aby dana osoba podlegała w danym okresie przepisom ubezpieczeniowym tylko jednego państwa. Związane jest to m.in. z tym, aby przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw członkowskich, z których może wynikać, iż dana osoba powinna jednocześnie podlegać ubezpieczeniom społecznym w kilku państwach, nie stanowiły dodatkowych obciążeń dla osób podejmujących decyzje o migracjach zarobkowych w ramach Wspólnoty.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
Katarzyna Rzeżnicka
20.05.2010
LINK