Gazeta Prawna: Urlop wychowawczy także dla samozatrudnionych

„Rząd chce przyznać samozatrudnionym prawo do zaprzestania prowadzenia działalności z tytułu wychowywania dziecka. Budżet opłaci za osoby prowadzące firmę, w okresie sprawowania przez nie opieki, składki do NFZ na emeryturę i rentę. Właściciele firm będą mogli, jak pracownicy, ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł miesięcznie”.

„Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów ma zatwierdzić zgłoszoną przez resort pracy propozycję, aby osoby prowadzące firmy zyskały prawo do urlopu wychowawczego. Jak ustaliliśmy, dopiero wczoraj, po kilku miesiącach sporu, ministrowie gospodarki oraz pracy i polityki społecznej doszli w tej sprawie do porozumienia”.

„Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, wskazuje, że takie zmiany są potrzebne. – Obecne przepisy ubezpieczeniowe dyskryminują samozatrudnionych i inne osoby niepracujące na etacie. A to może powodować bierność zawodową – podkreśla Jan Klimek.

Jego zdaniem możliwości korzystania z urlopu wychowawczego tylko przez pracowników może zniechęcać młode kobiety do zakładania własnych firm. Jan Klimek zwraca też uwagę, że takie dyskryminujące przepisy powstawały w czasach PRL, gdy niemal wszyscy pracowali na etatach, a tzw. prywaciarze nie byli przez władze lubiani”.

Więcej: Gazeta Prawna

Gazeta Prawna
Bartosz Marczuk
17.10.2008