Gazeta Prawna: Rząd nie ocenił skutków gospodarczych pozwów

„Osoby poszkodowane w katastrofach, oszukani konsumenci, pracownicy, którym wręczono zwolnienia grupowe a także więźniowie odbywający karę w ciasnych celach – wszyscy oni będą teraz mogli dochodzić swoich praw przed sądem, wnosząc jedno powództwo.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Możliwość wytoczenia powództwa zbiorowego ma dotyczyć spraw cywilnych, w których dochodzone będą roszczenia jednego rodzaju.”

„Zgodnie z ustawą pozew zbiorowy będzie mogła złożyć grupa co najmniej 10 osób. Według przedsiębiorców, przyjęty próg jest jednak za niski. Powództwo w postępowaniu grupowym będzie wytaczać reprezentant grupy. Może nim być członek grupy albo powiatowy rzecznik konsumentów. Członkowie grupy będą musieli się zgodzić na taką samą wysokość odszkodowania. Prawomocny wyrok ma się bowiem odnosić do wszystkich członków grupy.”

„Według ustawy w postępowaniu grupowym konieczne jest zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego. Nie mogą oni jednak liczyć na zarobki, jakie są osiągane przez prawników z innych państw. Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie pełnomocników zostało ograniczone do 20 procent kwoty przyznanej powodowi przez sąd.”

„Sceptycznie do nowych przepisów odnoszą się jednak przedstawiciele środowisk prawniczych.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl

Agnieszka Bobowska

09.11.2009

LINK