Gazeta Prawna: Rolnik jak firma, dostanie 19 tys. zł za bezrobotnego

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, aby rolnicy mogli otrzymać z Funduszu Pracy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Kwota refundacji, jaką mogliby otrzymywać, byłaby nie wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Obecnie jest to prawie 19 tys. zł. Rolnik nie będzie zwracać pomocy pod warunkiem, że utrzyma nowe miejsce pracy przez dwa lata.”

„Problem polega jednak na tym, że rolnicy nie opłacają składek na Fundusz Pracy. Taki obowiązek mają natomiast pozostali przedsiębiorcy. Dlatego ci ostatni krytykują rządową propozycję.”

 „– Obecnie rolnik nawet gdyby miał możliwości stworzenia nowego miejsca pracy, to i tak nie dostałby na ten cel nawet jednej złotówki. Mamy nadzieję, że dzięki takiemu rozwiązaniu powstanie kilka tysięcy nowych miejsc pracy – mówi Tadeusz Nalewajk, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, autor nowego rozwiązania.”

„Rozwiązanie to popiera Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Według niej, środki Funduszu Pracy powinny być przeznaczane na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.”

„Wątpliwości budzi również sposób dokumentowania wydatków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy.”

„– Sprawa jest całkowicie jasna, jeśli takie stanowisko jest tworzone przez przedsiębiorcę. Już we wniosku muszą się znaleźć informacje dotyczące planów rozwoju firmy w związku z nowo tworzonymi miejscami pracy. Równocześnie przedstawiany jest harmonogram wydatków, które są dokumentowane fakturami. Nie wiemy jednak, w jaki sposób mają dokumentować swoje wydatki rolnicy – zastanawia się Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego”

„Natomiast rolnicy nie mają żadnych wątpliwości, że rozliczenie nowych miejsc pracy powinno być przeprowadzane na takich samych zasadach jak w przypadku pomocy udzielanej rolnikom na podstawie unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.”

Więcej: Gazeta Prawna
Bożena Wiktorowska
16.10.2009
Gazeta Prawna