Gazeta Prawna: Przedsiębiorcy chcą współtworzyć przepisy

„Pracodawcy oczekują współpracy z rządem w związku z wprowadzeniem euro. Oprócz kursu i okresu przejściowego istotne są kwestie zmian w księgowości i rachunkowości. Firmy muszą być bowiem dobrze poinformowane. Wprowadzenie euro przyniesie wiele zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Pracodawcy uważają więc, że powinni mieć możliwość kształtowania nowych przepisów na etapie prac nad nimi. Dobra komunikacja przedstawicieli przedsiębiorców z rządem w tym zakresie to podstawa funkcjonowania firm po wejściu do strefy euro” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„- Musimy być włączeni w pracę nad wszystkimi nowymi aktami prawnymi. Trzeba bowiem uwzględnić realia – mówi Elżbieta Znosko-Łapczyńska, dyrektor generalna ze Związku Rzemiosła Polskiego. Dodaje, że przysyłanie gotowych aktów do organizacji pracodawców mija się z celem”.

„- Nie może być również tak, że na dyskusję będziemy mieli tylko dwa, trzy dni. Nie będzie wtedy bowiem czasu na konsultacje organizacji pracodawców z przedsiębiorcami – mówi Mieczysław Bąk z Krajowej Izby Gospodarczej. Zdecydowanie najważniejsza jest jednak współpraca w zakresie nowych przepisów w księgowości i rachunkowości, co potwierdzają wszystkie organizacje pracodawców”.

„Organizacje pracodawców podkreślają również, że ważna jest komunikacja między rządem a przedstawicielami firm. Do tej pory bowiem o wszystkich decyzjach (nie licząc pracy nad raportem Narodowego Banku Polskiego, który był konsultowany) organizacje dowiadują się w prasy”.

„Elżbieta Znosko-Łapczyńska uważa, że komunikacja szwankuje od dawna. – W Polsce nie ma jednak jednolitej reprezentacji przedsiębiorstw, np. samorządu gospodarczego. Dlatego organizacje pracodawców przejmują niektóre jego funkcje – tłumaczy”.

„Podkreśla również, że został powołany Kongres Przedsiębiorczości, który co prawda nie zastąpi samorządu, ale może stanowić platformę do rozmów, a 11 maja odbywać się będzie Nadzwyczajny Kongres Pracodawców i wtedy na pewno zostanie poruszony temat wprowadzenia euro – tłumaczy”.

„Organizacje pracodawców planują więc organizowanie seminariów w terenie czy punktów informacyjnych. Podkreślają, że szczególnie ważne jest jednak dobre poinformowanie o nowych obowiązkach i zmianach małych i mikroprzedsiębiorstw. Mają bowiem najmniej możliwości dotarcia do zmian”. 

 

Więcej: Gazeta Prawna

 

Katarzyna Przybyła
22.04.2009