Gazeta Prawna: Pozwy zbiorowe obniżą koszty sądowych postępowań

„Pozwy grupowe, wbrew wielu sceptykom, nie okazały się w Europie prawniczym narzędziem szantażu wobec przedsiębiorców” – czytamy w wywiadzie z prawnikiem Rafałem Kosem w Gazecie Prawnej.

„Przeprowadzone badania nie wykazały, by z powodu ich wprowadzenia spadła liczba bądź też skala inwestycji zagranicznych w innych państwach. Nie doszło też do zalewu sądów pozwami zbiorowymi. W Szwecji w ciągu 5 lat wpłynęło ich tylko 12, a zdaniem tamtejszych środowisk prawniczych, w zasadzie zapobiegły one masowym pozwom, które byłyby wytaczane, gdyby nie wprowadzono tej instytucji.”

„Z perspektywy konsumentów nowa instytucja zapewni dochodzenie roszczeń bez konieczności angażowania nadmiernego nakładu pracy po stronie osoby wnoszącej o odszkodowanie. Natomiast pozwanym przedsiębiorcom zagwarantuje niższe koszty postępowania i zapewni możliwość rozwiązania indywidualnych podobnych sporów w jednym postępowaniu, gwarantując jednolitość rozstrzygnięcia. Ustawa wpisuje się w występujący współcześnie w europejskim ustawodawstwie trend do poszukiwania rozwiązań dla skutecznego dochodzenia roszczeń o masowym charakterze.”

Więcej: gazetaprawna.pl
Agnieszka Bobowska
15.12.2009
LINK