Gazeta Prawna: Powtórna ocena biznesplanu jest ostateczna

„Ubiegający się o unijną dotację na założenie własnego biznesu może domagać się ponownej oceny odrzuconego biznesplanu.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Nowe projekty szkoleniowe dla przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą za unijne pieniądze jeszcze w tym roku, będą realizowane według zmienionych zasad.”

„Brak bezstronności i rzetelności stwierdzony na etapie rekrutacji lub w trakcie przyznawania środków może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie zawartej z operatorem.”

„Osoby, których biznesplany zostały odrzucone przez komisję oceny wniosków, będą mogły wystąpić o ponowne ich rozpatrzenie wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień.”

Więcej: gazetaprawna.pl

Beata Lisowska

13.10.2009

LINK