Gazeta Prawna: Od stycznia ZUS ustali wysokość świadczenia dla rencisty na podstawie kapitału emeryt

”Od 1 stycznia 2009 r. zmienią się zasady przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy. Będą wyliczane na podstawie wpłaconych do ZUS składek na emeryturę. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło konsultacje społeczne projektu nowelizacji z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (…). Bożena Diaby, dyrektor Biura Prasowego MPiPS, mówi, że w piątek będzie on przedmiotem tzw. konferencji uzgodnieniowej ministerstw” – dowiadujemy się z Gazety Prawnej.

”Resort pracy proponuje, aby od przyszłego roku osoby niezdolne do pracy otrzymywały nowe renty kapitałowe. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będzie wyliczana nową metodą. Będzie równa sumie zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS, podzielonej przez tzw. dalsze trwanie życia osoby w wieku 60 lat. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosiła 75 proc. tej kwoty. Członkowie otwartych funduszy emerytalnych będą mieć podwyższony stan konta emerytalnego o kwotę składek, które zostały odprowadzone do II filara”’.

”Poparcie pracodawców m.in. Związku Rzemiosła Polskiego zyskała proponowana przez resort pracy zmiana zasad wypłaty świadczeń rencistów, którzy dodatkowo pracują. Obecnie renta jest zmniejszana, jeśli kwota przychodu przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (obecnie 2029,90 zł). Jeśli przychód przekroczy 130 proc. średniej płacy (obecnie 3769,80 zł) ZUS w ogóle zawiesza wypłatę renty”.