Gazeta Prawna: Małe firmy mogą mieć problem z dostępem do kredytu

„Dyrektywa dotycząca instytucji kredytowych wymaga lepszego zarządzania ryzykiem w bankach. Nowe wymogi będą miały wpływ na udzielanie kredytów małym i średnim firmom. W kłopotach przedsiębiorcom mogą pomóc wykwalifikowane firmy księgowe i eksperci od zarządzania” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie mogą mieć poważne kłopoty z dostępem do kredytów na finansowanie swojej działalności. Związane jest to z faktem, że w większości krajów unijnych trwają prace nad wdrożeniem nowych wymogów kapitałowych dla banków opartych na Dyrektywie 2006/49/WE dotyczącej adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych”.

„Jak twierdzi Agnieszka Ostaszewicz, sekretarz generalny Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA), pozornie sprawa może wydawać się interesująca tylko dla sektora bankowego, ale może ona mieć kolosalny wpływ na biznes, zwłaszcza na małe i średnie przedsiębiorstwa”.

„Wdrożenie dyrektywy – według eksperta – wymusi stosowanie nowych ratingów, a rating jest instrumentem poznawczym dla banków, ale musi też stać się takim narzędziem dla samych firm. Nie mogą one wyłącznie czekać na wynik ustaleń banku. Firmy powinny, z pomocą wykwalifikowanych księgowych, przewidywać, jak banki będą je oceniały jako potencjalnych kredytobiorców i próbować podjąć konstruktywny dialog”.