Gazeta Prawna: Koniec z losowaniem wniosków

„Przedsiębiorcy, którzy będą tworzyć miejsca pracy na terenach wiejskich, gdzie jest największe bezrobocie, w pierwszej kolejności uzyskają unijne środki.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Osoby i firmy zamierzające stworzyć nowe miejsca pracy, korzystając ze środków na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, muszą się liczyć ze zmianą kryteriów ich podziału. Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia będącego podstawą do ich przyznania.”

„Unijna pomoc w pierwszej kolejności trafi do tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na założenie firmy lub zwiększenie liczby miejsc pracy na terenach wiejskich, gdzie jest największe bezrobocie. Premiowane będą także te firmy i osoby, które zdecydują się na inwestowanie pieniędzy w gminach mających najniższe dochody w danym województwie. Większą szansę na otrzymanie pomocy będą mieć także te firmy, które zdecydują się na utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy.”

„Przedsiębiorcy mogą składać wnioski bezpośrednio do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Możliwe jest także przesyłanie ich listem poleconym. Jednak obecnie kolejność przyznawania pomocy jest ustalana przez komputer, który losuje wnioski. Ten sposób wzbudzał wątpliwości Komisji Europejskiej, która zakwestionowała efektywność wykorzystania tej pomocy. Nowe rozwiązania wejdą na przełomie kwietnia i maja.”

Więcej: Gazeta Prawna
Bożena Wiktorowska
30.03.2010