Gazeta Prawna: Internetowe skrzynki ułatwią prowadzenie usług

„Punkt kontaktowy w Ministerstwie Gospodarki ułatwi złożenie drogą elektroniczną do właściwych urzędów wniosków i oświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez usługodawcę.”

„Dziś Rada Ministrów rozpatrzy projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który ma ułatwić życie gospodarcze firmom usługowym. Zgodnie z projektem ustawy doradczy punkt kontaktowy będzie prowadzony przy użyciu strony internetowej przez ministra gospodarki. Ma on służyć realizowaniu procedur związanych z rozpoczynaniem, wykonywaniem i kończeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz z uznawaniem kwalifikacji zawodowych. Będzie też pomocny w udzielaniu informacji o funkcjonowaniu przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.”

„Właściwe urzędy mają zapewniać kompletność i aktualność informacji w punkcie kontaktowym. Jednak przede wszystkim mają one być jasne i jednoznaczne oraz maksymalnie praktyczne.”

„Zgodnie z projektem rząd uzyska prawo do powierzenia, na mocy rozporządzenia, prowadzenia punktu kontaktowego przez inny podmiot niż resort gospodarki. Będzie on mógł za swoje czynności pobierać opłaty.”

„W pierwszej wersji projektu resort zakładał, że punkt kontaktowy będzie mogła prowadzić Krajowa Izba Gospodarcza. Na skutek sprzeciwu innych organizacji, m.in. Związku Rzemiosła Polskiego, resort zmienił swoją koncepcję.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl

Jerzy Kowalski

1.12.2009

LINK