Gazeta Prawna: Firmy nie zatrudnią inspektorów, ale przeszkolą pracowników

„Pracodawca musi wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów. Wyznaczony podwładny powinien ukończyć jedynie zwykłe szkolenie bhp, a nie kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej.”- czytamy w Gazecie Prawnej.

„Wynika to z nowelizacji kodeksu pracy z 7 maja 2009 r., która weszła w życie 5 sierpnia.”

„Obowiązek zatrudniania inspektorów w każdej firmie przewidywała nowelizacja kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 223, poz. 1466), która weszła w życie 18 stycznia tego roku. Rząd przyznał, że taka zmiana byłaby niepotrzebnym obciążeniem pracodawców, i przygotował projekt nowelizacji kodeksu, który znosił taki obowiązek. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że do ich wejścia w życie nie będzie egzekwować obowiązku zatrudnienia inspektorów w każdej firmie.”

„Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy nadal muszą wskazywać pracowników odpowiedzialnych za przeciwdziałanie pożarom w firmie i ewakuację. Wybrana przez pracodawcę osoba nie musi jednak ukończyć kursu inspektora ochrony przeciwpożarowej(który kosztuje około 1,2 – 1,5 tys. zł), lecz zwykłe szkolenie bhp, które musi zaliczyć każdy pracownik. Wszystkie tego typu szkolenia zawierają, bowiem problematykę ochrony przeciwpożarowej.”

„Na podstawie noweli z 21 listopada 2008 r. pracodawca musi też wyznaczyć osobę odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy pracownikom. Musi ona ukończyć szkolenie z pierwszej pomocy, które kosztuje około 100 zł. Osoba przeszkolona otrzymuje certyfikat, który jest ważny przez dwa lata. To jedyny dodatkowy koszt szkolenia, jaki musi ponieść pracodawca w związku z nowelizacjami k.p. z ostatniego roku.”

„Głównym celem nowych przepisów jest wprowadzenie zasady, że w każdym momencie pracy zakładu jest w nim obecna osoba, która może udzielać pierwszej pomocy lub wskazać drogę ewakuacji.”

„W praktyce trudności z wdrożeniem nowych przepisów mogą mieć tylko mali przedsiębiorcy (np. jeśli zatrudniają tylko jedną osobę, która będzie musiała być odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy samemu sobie oraz zwalczanie pożarów i ewakuację).”

ŁUKASZ GUZA

Gazeta Prawna

Więcej: http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=251509