Gazeta Prawna: Dopłaty do pensji tylko za krótszą pracę i postój

„Przedsiębiorcy mogą już się ubiegać o wypłatę subsydiów płacowych dla pracowników zagrożonych zwolnieniem. Firmy, które skierują pracowników na szkolenia, otrzymają refundację takich kosztów z Funduszu Pracy.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Od 26 sierpnia przedsiębiorcy, którzy mają przejściowe problemy finansowe, mogą się ubiegać o dopłaty do pensji (maksymalnie 402,50 zł miesięcznie) i tzw. postojowego (maksymalnie 575 zł miesięcznie). Aby otrzymać pomoc, będą musieli złożyć wniosek do biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i załączyć dokumentację potwierdzającą, że firma jest zagrożona kryzysem. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z FGŚP przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych (Dz.U. nr 135, poz. 1112).”

„Wypłata pomocy może jednak zależeć od uznania urzędników. To oni, na podstawie złożonej dokumentacji, będą oceniać, czy firma rzeczywiście odczuła skutki kryzysu i należy się jej publiczna pomoc.”

ŁUKASZ GUZA

http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=254465#