Gazeta Prawna: Będzie łatwiej założyć firmę

Jedno okienko powstanie tylko przejściowo, od 2011 roku rejestracja firm przez internet.

Centralny rejestr zastąpi lokalne ewidencje działalności gospodarczej w gminach.

Przedsiębiorcy będą mogli wnieść sprzeciw i wstrzymać kontrolę w swojej firmie.

Wszystko to zakłada projekt nowelizacji o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który po drugim czytaniu trafił do sejmowej Komisji Gospodarki.

JERZY BARTNIK
Drobni przedsiębiorcy od dawna czekają na wprowadzenie dalszych zmian do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czynności przekraczające zakres kontroli albo wykonywane bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem mają stanowić czyn niedozwolony. Odpowiedzialność odszkodowawczą solidarnie ze Skarbem Państwa za wyrządzone szkody ponosić będzie wówczas pracownik organu kontroli naruszający prawo. To ważne zmiany. Korzystnie oceniam też przyjęcie, że dowody uzyskane podczas kontroli prowadzonej z naruszeniem przepisów prawa nie będą mogły stanowić dowodu w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym. Przepis o tym stanowiący powinien w sposób zasadniczy zmienić nastawienie organów kontrolnych wobec przedsiębiorców. Podobnie doceniam propozycję wprowadzenia możliwości wnoszenia sprzeciwu przez przedsiębiorcę, gdy inspekcja narusza zakaz równoczesności kontroli albo przekracza limit czasu jej trwania.

Gazeta Prawna
Małgorzata Piasecka–Sobkiewicz
21.11.2008