Gazeta Polska: Rośnie zapotrzebowanie na rzemieślników

„Zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem zawodowym jest duże w całym kraju. Z raportu przygotowanego przez Gabrielę Jabłońską (Sedlak and Sedlak) wynika, że negatywny dla rzemiosła trend zaczął się odwracać. Na początku lat 90. co trzeci Polak w wieku 16-18 lat uczył się w zasadniczych szkołach zawodowych, w 1994 r. co czwarty, a w 2000 r. już co piąty” – czytamy w Gazecie Polska.

„Apogeum spadku zainteresowania kształceniem zawodowym nastąpiło w 2003 roku. W zasadniczych szkołach zawodowych uczył się, co dziesiąty młody Polak. Obecnie tendencja spadkowa zatrzymała się.”

„Michał Wójcik, dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, wzrost zainteresowania rzemiosłem tłumaczy m.in. kampanią promocyjną:
– Dzięki środkom unijnym przeprowadziliśmy kampanię Nowa twarz rzemiosła. Pokazaliśmy, że dalecy jesteśmy od średniowiecznych metod pracy, że promujemy z jednej strony nowoczesność, z drugiej kładziemy nacisk na wielopokoleniowe tradycje – mówi dyrektor Wójcik.”
 
„Według Związku Rzemiosła Polskiego, w 2008 roku liczba osób uczących się u rzemieślników sięgnęła 92,7 tys., czyli o 4 proc. więcej w stosunku do poprzedniego roku i niemal o 9 proc. więcej w stosunku do roku 2006. Jest to kolejny sygnał wskazujący na odradzanie się zawodów rzemieślniczych w Polsce, bo we wcześniejszych latach Związek Rzemiosła Polskiego, co rok odnotowywał ubywanie uczniów w zakładach rzemieślniczych.”

„Czy ta korzystna dla rzemiosła tendencja się utrzyma? Szef katowickiej Izby ma pewne wątpliwości:
– Obawiamy się przygotowywanej właśnie kolejnej reformy edukacji, która na obecnym etapie wprowadza zapisy dla nas niekorzystne. Ośrodki szkolenia mają powstać przy samorządach. Zmniejszy się też liczba godzin zajęć praktycznych. Szkoda, że nasze stuletnie doświadczenie i sukcesy nie są brane pod uwagę – podkreśla Michał Wójcik. I dodaje, że już teraz dochodzi do paranoicznych sytuacji, bo egzamin praktyczny z danego zawodu to tak naprawdę egzamin pisemny.”

„Rzemieślnicy twierdzą, że zmiany planowane przez resort edukacji mogą doprowadzić do upadku nauki zawodów, a szkoły zamiast wypuszczać w świat fachowców, będą produkować partaczy. Obecnie w województwie śląskim zrzeszonych jest 8000 rzemieślników. Dają pracę 50 tysiącom osób.”

Więcej: polskatimes.pl
Aldona Minorczyk-Cichy
16.07.2010
LINK