Gazeta Częstochowska: Legalizacja dokumentów kwalifikacyjnych

„Rzemieślnicze dokumenty kwalifikacyjne tj. świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wymagają legalizacji przed prawnym obrotem za granicą” – czytamy w gazecie.

 

Tryb legalizacji obejmuje dwa etapy: w pierwszym zainteresowana osoba zgłasza się z dokumentem kwalifikacyjnym do Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego. Tam oryginał dokumentu lub duplikat sprawdzane są pod względem autentyczności. Potwierdza to telefonicznie wydająca dokument Izba Rzemieślnicza. Uzyskane potwierdzenie jest podstawą legalizacji dokumentu przez Związek Rzemiosła Polskiego”.

 

Więcej: Gazeta Częstochowska