G.Prawna: Trzeba zmienić klasyfikację majątku

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem w Dzienniku Gazecie Prawnej, w którym dziennikarz przypomina przedsiębiorcom o dostosowaniu rozliczeń podatkowych i rachunkowych do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych. Wprowadzone zmiany od tego roku dotyczą także dla celów podatkowych.

 

Z początkiem 2018 r. w ewidencji musi się znaleźć nowa numeracja , nawet w przypadku środków trwałych wprowadzonych do ewidencji przed styczniem tego roku. W związku z tym dokumentacja środków trwałych wymaga aktualizacji, polegającej na przypisaniu właściwych symboli z klasyfikacji.
Więcej: 
edgp.pl
ekspert Małgorzata Samborska
5.02.2018