Książka „Rodzinna Firma Mistrzów Rzemiosła” trafiła na rynek

Na rynku pojawiła się nowa pozycja – książka „Tarnawa – Rodzinna Firma Mistrzów Rzemiosła  i Społeczników 1934-2017” autorstwa Mieczysława Tarnawy. Wydawnictwo jest formą kroniki historii polskiej rodziny rzemieślniczej widzianej oczami dziecka, dorastającego młodzieńca, aktywnie działającego społecznie. Książka opisuje drogę życiową bohatera, w powiązaniu z losami jego rodziny. 

 

Celem publikacji było pokazanie rodziny rzemieślniczej,  jej historii, życia codziennego i pracy w zmieniających się warunkach ustrojowych Polski od końca II RP, poprzez okupację niemiecką, Polskę Ludową i III RP. Autor opisuje początki firmy wplecione w losy rodziny na tle sytuacji polityczno-społecznej kraju. Założycielem przedsiębiorstwa był ojciec Mieczysława Tarnawy, Antoni, który jako młody człowiek służący w Wojsku Polskim, tak zafascynował się pracą w warsztacie tokarskim, że postanowił się zająć tą profesją zawodowo. Swoją pierwszą nożną tokarkę przywiózł z Wiednia.  Swój pierwszy samodzielny warsztat otworzył w 1934 po zdaniu egzaminu mistrzowskiego. 

 

Tarnawa prowadząc czytelnika przez kolejne rozdziały książki, poświęcone istotnym dla gospodarki i kraju wydarzeniom pokazuje, że pomimo wielu napotykanych trudności, firma rodzinna Tarnawów nie utraciła przeświadczenia i wiary w zawód rzemieślnika, w jego przetrwanie i rozwój rzemiosła. Dowodem na to są kolejne pokolenia Tarnawów włączające się w działalności firmy i zdobywające szlify rzemieślnicze.

 

Mieczysław Tarnawa zapowiada kontynuację wydawnictw dotyczących rzemiosła. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.