Fundusze pożyczkowe ułatwiają małym firmom dostęp do finansowania

Na stronie ministerstwa gospodarki ukazał się komunikat dotyczący funduszy pożyczkowych. Zdaniem resortu fundusze te ułatwiają mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego. Funkcjonują na podstawie ogólnych przepisów prawa znajdujących się w kodeksie cywilnym oraz kodeksie spółek handlowych. Obecnie w Polsce aktywnych jest ponad 80 funduszy pożyczkowych. 

Oferują one atrakcyjnie oprocentowane pożyczki zarówno firmom rozpoczynającym działalność, jak i już istniejącym przedsiębiorcom z sektora MSP. Dla przedsiębiorcy, którego bank nie chce obsłużyć (ponieważ jest zbyt mały i nie gwarantuje odpowiedniego zabezpieczenia) jest często jedynym źródłem finansowania działalności.

Kto może o pożyczkę zabiegać? Otóż warunkiem jest niezaleganie z płatnościami wobec Skarbu Państwa oraz posiadanie siedziby i prowadzenie podstawowej działalności na terenie obsługiwanym przez fundusz. Pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe..
Więcej: LINK