Forum Partnerstwa Lokalnego pod patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej