Forum Partnerstwa Lokalnego pod patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” zaprasza do udziału w Forum Partnerstwa Lokalnego pod patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, które odbędzie się w Warszawie w dniu 21 lutego 2008 roku.