Forum Jednolitego Rynku w Krakowie

W dniach 2-4 października 2011 roku w Krakowie odbędzie się Forum Jednolitego Rynku. Rozpocznie ono cykl konferencji odbywających się w kolejnych latach, stanowiących debatę miedzy instytucjami europejskimi i zainteresowanymi stronami na temat rozwoju jednolitego rynku.

Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) jest częścią Aktu o jednolitym rynku i będzie regularnie gromadzić uczestników jednolitego rynku, takich jak przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe oraz reprezentujące obywateli, przedstawicieli różnych szczebli władzy publicznej oraz parlamentów. Będzie okazją do analizy sytuacji na jednolitym rynku, analizy wdrażania i stosowania dyrektyw, oraz do wymiany dobrych praktyk. Inicjatorzy i organizatorzy Forum zakładają, iż przyczyni się ono do oceny polityk i weźmie udział w monitorowaniu realizacji Aktu o jednolitym rynku oraz pomoże w oszacowaniu jego skutków.

Forum organizowane jest wspólnie przez Parlament Europejski, polski rząd (sprawujący Prezydencję w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku) oraz Komisję Europejską, którą reprezentować będzie Michel Barnier, Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.

Konferencja ma zgromadzić ponad 1000 obywateli, przedsiębiorstw, konsumentów, przedstawicieli państw członkowskich (w tym władz regionalnych i lokalnych), parlamentów krajowych i instytucji europejskich, dziennikarzy oraz innych zainteresowanych stron. Komisja zachęca wszystkich uczestników do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem jednolitego rynku.

Rejestracji na Forum Jednolitego Rynku dokonać można na stronie: LINK
Więcej informacji: LINK