Finał Konkursu BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych

W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, odbył się Ogólnopolski Finał XIII edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Pracy i BHP dla pracowników młodocianych. Zwyciężyła reprezentantka Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Drozd.

Jak co roku konkurs adresowany był do młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników. Jego cel to popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Zebranych gości i uczestników konkursu przywitała Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Jolanta Kosakowska. Następnie głos zabrał Poseł Artur Bramora Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, który pogratulował zwycięzcom regionalnego etapu Konkursu zarówno wiedzy z zakresu BHP, jak i wyboru ścieżki edukacji. Zdaniem Posła praktyczna nauka zawodu jest to jedyna sensowna i realna możliwość bycia dobrym i rzetelnym przedsiębiorcą. Artur Bramora został wyróżniony przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty ZRP Zbigniewa Lenarta – Złotą Odznaką Mistrza.

Następnie laureaci zmagań regionalnych otrzymali zadania konkursowe, na których rozwiązanie mieli godzinę. W czasie oczekiwania na wyniki Konkursu młodzież zwiedziła Starówkę i Zamek Królewski. W tym roku zwyciężczynią została Magdalena Drozd, reprezentantka Izby w Lublinie, która otrzymała nagrodę główną – skuter. Nagrody dla laureatów i dyplomy dla uczestników konkursu wręczyli Prezes Jerzy Bartnik, Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz oraz Anna Wesołowska z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zdjęcia: LINK