Fiasko starań o nowy kształt dyrektywy dot. czasu pracy kierowców

Po odrzuceniu przez Parlament Europejski propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej wyłączenia osób samozatrudnionych z dyrektywy 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, dyrektywa będzie obowiązywać wszystkich pracowników.

Wycofując w tej sytuacji swoją propozycję, Komisja Europejska nie zadeklarowała planu nowej inicjatywy legislacyjnej w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż na dzień dzisiejszy dyrektywa 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ma moc obowiązującą w pełnym zakresie, ograniczając tygodniowy wymiar pracy wszystkich zmotoryzowanych pracowników do 48 godzin niezależnie od formy zatrudnienia, Komisja jest prawnie zobowiązana do kontroli stanu wdrożenia dyrektywy oraz do uruchomienia procedury sankcji wobec państw członkowskich, jeśli dyrektywa nie jest prawidłowo wprowadzana w życie. Jedynym krajem, który do tej pory zastosował przepisy dyrektywy do osób samozatrudnionych są Włochy.

W przeciągu bieżącego roku Komisja ma zamiar opublikować wspólny raport dotyczący implementacji Dyrektywy 2002/15/WE oraz Rozporządzeń z lat 2007/2008.

Więcej informacji:
LINK

Tekst Dyrektywy 2002/15/WE dot. czasu pracy kierowców:
LINK