Fiasko starań o nowy kształt dyrektywy dot. czasu pracy kierowców

Po odrzuceniu przez Parlament Europejski propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej wyłączenia osób samozatrudnionych z dyrektywy o czasie pracy kierowców, dyrektywa będzie w pełni stosowana, obejmując wszystkich pracowników.

Dyrektywa 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ogranicza tygodniowy wymiar pracy wszystkich zmotoryzowanych pracowników do 48 godzin niezależnie od formy zatrudnienia.
 

Więcej informacji:

LINK