Federacja Gospodarki Żywnościowej RP

Federacja Gospodarki Żywnościowej RP zaprasza zainteresowanych przystąpieniem do stowarzyszenia, w którym zrzeszonych aktualnie jest już 29 organizacji branżowych. Jej głównym założeniem jest wspieranie, promocja i rozwój narodowej gospodarki żywnościowej, a także integracja podmiotów sektora rolno – spożywczego.

Swoje cele Federacja stara się osiągnąć m.in. poprzez aktywną współpracę, jako forum inicjujące i eksperckie, w konsultacji z rządem, administracją państwową, Parlamentem RP, a także polskim przedstawicielstwem w Unii. Organizacja uczestniczy także w konsultacjach na temat integracji służb nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności, stabilności rynku paszowego, znakowania i strategii promocji polskiej żywności.

Stowarzyszenie zachęca do współpracy w celu stworzenia jak najszerszej, merytorycznej reprezentacji branżowej na forum publicznym. Aktywne działania pozwolą łatwiej osiągnąć wspólne dla wszystkich przedstawicieli sektora rolno – spożywczego cele.

Kontakt:

Rajmund Paczkowski 518 022 466

Marek Przeździak 601 124 022

Andrzej Kuczyński 606 712 772

Mail: fgzrp.@fgzrp.pl