Faktury pro forma – wyjaśnienie ministra finansów

W związku z interpelacja poselska w sprawie płacenia podatku od faktur pro forma ministerstwo finansów wyjaśnia, że wystawienie takiej faktury nie rodzi obowiązku płacenia podatku VAT.

Zdarza się, bowiem, o czym informują nas przedsiębiorcy, że urzędy skarbowe, powołując się na przepis prawny (art.108 ustawy o VAT) żądają płacenia podatku na podstawie wystawionej faktury pro forma. Zdaniem resortu finansów nie jest to dokument księgowy, a dopisek pro forma powoduje, że nie jest to faktura w rozumieniu ustawy o VAT.