Extra Galicja: Szkoła przyszłości

„Problem zmian systemowych w kształceniu zawodowym będzie nam jeszcze towarzyszyć przez co najmniej pół roku” – czytamy w gazecie Extra Galicja.

„Szkoła jest przecież miejscem przygotowania kadr dla gospodarki, a jak deklaruje resort edukacji: „nie chcemy kształcić przyszłych bezrobotnych”. Trzeba pamiętać, że w przyszłości czekają nas kolejne wyzwania, które – jeśli nie stawimy im czoła – mogą jeszcze pogorszyć tą sytuację.”

„Mamy tu na myśli przede wszystkim problemy związane z demografią z jednej strony, oraz stałe i systematyczne kurczenie się oferty edukacyjnej środowiska przedsiębiorców z drugiej strony”.

„Kolejna kwestią niepokojącą od lat specjalistów i obserwatorów kształcenia jest zawężenie oferty szkoleniowej przede wszystkim szkół zawodowych. Dlatego też Izba Rzemieślnicza w Tarnowie uruchomiła Rzemieślniczą Zawodową Szkołę Zawodową, która posiada bardzo bogatą ofertę edukacyjną”

Więcej: Extra Galicja
18.03.2010