Express Bydgoski: Zmiany na gorsze?

„Kujawsko-pomorscy rzemieślnicy sprzeciwiają się planom ministerstwa edukacji, bo nie chcą zmiany obowiązujących zasad przeprowadzania egzaminów zawodowych.” – czytamy w Expressie Bydgoskim.
„Do końca kwietnia przedstawiciele wszystkich środowisk mają wypowiedzieć się na temat projektu zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. MEN proponuje wydłużenie czasu nauki zawodu o rok (do 3 lat) oraz zmianę systemu egzaminowania. Dziś sprawdziany umiejętności praktycznych przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjne i komisje izb rzemieślniczych.”

„Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości skrytykowała propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, wysyłając swoją opinię do parlamentarzystów, wojewody, kuratora, związków zawodowych i organizacji pracodawców. W środę, na prośbę rzemieślników, projektem zajmą się członkowie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.”

„ – Nie można likwidować systemu egzaminacyjnego, który funkcjonuje dobrze – uważa Piotr Andrzej Krzyżaniak, dyrektor izby. – Nasz system nadawania kwalifikacji zawodowych jest lepszy od proponowanego.”
„MEN zaproponowało, by uczniowie zdawali tzw. egzaminy cząstkowe, co oznacza, że w ramach jednego zawodu (z listy 100 rzemieślniczych profesji) może ich być od 3 do 6.”

Więcej: Express Bydgoski
Hanna Walenczykowska
29.03.2010