Express Bydgoski: Słodkie lata nagrodzone

„Adam Sowa zdobył tytuł „Rzemieślnika – Przedsiębiorcy Roku 2009”. Konkurs organizowany przez Kujawsko- Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wyłonił wczoraj najbardziej wartościowych przedsiębiorców regionu.”

„Uczestników plebiscytu nominowały cechy. Adam Sowa jest członkiem K-PIRiP oraz Cechu Piekarzy i Cukierników. Popularną w regionie sieć cukierni prowadzi od ponad 25 lat.”

„Firma bywa nagradzana w licznych konkursach i pokazach. Jak przyznaje właściciel, najbardziej cieszą dowody uznania klientów i kolegów z branży.”

Więcej: express.bydgoski.pl
12.12.2009