Europejskie Stowarzyszenie Małych Przedsiębiorstw (SBS) i SMEunited z zadowoleniem przyjmują porozumienie w sprawie zmiany rozporządzenia ws. normalizacji europejskiej

Dnia 20 października 2022 r. w Brukseli SBS i SMEunited z zadowoleniem przyjęły porozumienie Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie technicznej zmiany rozporządzenia 1025/2012 ws. normalizacji europejskiej. Poprawka, zatwierdzona na posiedzeniu Coreperu (część I), jest elementem pakietu środków nakreślonych w Strategii Normalizacyjnej opublikowanej przez Komisję Europejską w lutym bieżącego roku.

SBS popierał treść poprawki na różnych etapach dyskusji, wyrażając w swoim stanowisku na ten temat, że należy zwiększyć integracyjność na wszystkich poziomach normalizacji, czy to krajowej, europejskiej czy międzynarodowej. Istotne jest, aby konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym MŚP, były prowadzone na szczeblu krajowym w ramach krajowych jednostek normalizacyjnych (KJN) przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej wniosku o normalizację.

W tym sensie SBS i SMEunited ze szczególnym zadowoleniem przyjmują nowo utworzony punkt 4(a) preambuły, który podkreśla potrzebę zapewnienia „niezbędnej” reprezentacji interesów MŚP i innych podmiotów społecznych zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach europejskich organizacji normalizacyjnych. Tekst stanowi poprawę w stosunku do już pozytywnego wniosku Komisji, ponieważ w dalszym ciągu podkreśla potrzebę integracyjnego, zrównoważonego i przejrzystego systemu normalizacji, który odpowiednio uwzględnia interesy MŚP i wszystkich zainteresowanych stron.

Komentując osiągnięte porozumienie, sekretarz generalna SBS Maitane Olabarria powiedziała: „Uzgodniony tekst wspiera silniejszą rolę MŚP w europejskiej normalizacji. Patrząc na zbliżającą się ocenę rozporządzenia 1025/2012, SBS ponawia wezwanie do skutecznego wdrożenia jego postanowień, w szczególności dotyczących udziału i dostępu MŚP do normalizacji na poziomie krajowym.” Sekretarz Generalna SMEunited Véronique Willems skomentowała: „Bardziej zrównoważony i integracyjny system normalizacji, który uwzględnia specyfikę wszystkich zainteresowanych stron, musi zapewnić MŚP dostęp do nowych rynków, innowacyjność i konkurencyjność. Pod tym względem europejska polityka normalizacyjna może służyć jako model do naśladowania na arenie międzynarodowej.”