Europejski Barometr Rzemiosła i MŚP – ocena kondycji polskich firm rzemieślniczych

Związek Rzemiosła Polskiego dziękuje za współpracę wszystkim przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w badaniu oraz organizacjom rzemiosła i MŚP, które udzieliły ZRP wsparcia w realizacji tego przedsięwzięcia.

Raport ZRP z badania dot. polskich MŚP został przekazany do UEAPME (Europejskiej Unii Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw) jako wkład w Europejski Barometr Rzemiosła i MŚP. Po opublikowaniu Raportu UEAPME udostępnimy go również na stronie www.zrp.pl

Kolejna edycja Barometru (dotycząca II połowy 2010) realizowana będzie na początku 2011. Już dziś zapraszamy do udziału w tym badaniu.

Wyniki Barometru Rzemiosła i MŚP: LINK