Europa to również regiony

W obliczu kryzysu ze zdwojoną siłą powróciło pytanie o przyszłość Unii. Ścierają się dwie wizje wspólnej Europy, tylko, że w tym wszystkim zapomina się o regionalnym wymiarze Unii – napisał w Dzienniku Gazecie Prawnej Prezes ZRP Jerzy Bartnik.

 

Niedawno Związek Rzemiosła Polskiego był współgospodarzem walnego zgromadzenia Parlamentu Hanzeatyckiego. Parlament działa od 1994 roku, a jego członkami są organizacje skupiające i wspierające MŚP z krajów nadbałtyckich. Warszawskie spotkanie było dobrą okazją do refleksji nad przyszłością integracji europejskiej, zwłaszcza w kontekście współpracy regionalnej.

 

Hanzeatycka wizja integracji w przeciwieństwie do unijnych polityk i działań jest inicjatywą oddolną opierającą się na współpracy przedsiębiorców i ich organizacji z całego regionu Morza Bałtyckiego.

 

Zachęcamy do przeczytania felietonu Jerzego Bartnika.
LINK: