„Eurobus – mobilne centrum informacji” podbija kolejne miejscowości Mazowsza

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – organizator kampanii „Eurobus”, zaprasza wszystkich zainteresowanych dotacjami unijnymi do uczestnictwa w lokalnych imprezach z udziałem Eurobusu.

Najbliższy wyjazd odbędzie się w piątek 27 sierpnia 2010 r. w Mławie podczas wydarzenia „Rekonstrukcji bitwy pod Mławą”.

Kampania ma za zadanie bezpośrednie dotarcie do lokalnych społeczności z informacjami o dotacjach unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

Eurobus gwarantuje otrzymanie bezpłatnych materiałów nt. RPO WM oraz możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych m.in. w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz sposobów rozliczania projektów realizowanych w ramach RPO WM. Na odwiedzających czekają także ciekawe materiały promocyjne.

Więcej informacji i harmonogram wyjazdów na stronie www.mazowia.eu.