Erasmus dla przedsiębiorców

Zdaniem wielu osób program wymian studenckich Erasmus uważany jest za prawdziwy sukces Zjednoczonej Europy. Zachęceni jego efektami, unijni urzędnicy poszli za ciosem tworząc Erasmusa dla Młodych Przedsiębiorców.Pilotażowy program wystartował w ubiegłym roku, a teraz ma być kontynuowany. Środki na ten cel zostały zapisane w planie przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej. Czy powtórzy sukces pierwowzoru?

W programie mogą wziąć udział osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat założyły firmę lub chciałyby to zrobić w przyszłości. Mogą w nim wziąć udział także doświadczeni przedsiębiorcy, chcący podzielić się swoją wiedzą.  Projekt ma na celu wsparcie młodych przedsiębiorców w nabywaniu umiejętności i szlifowaniu zdolności kierowania małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP). Praktyka ma sprzyjać poprawie know-how kandydatów i przyczyniać się do ponadnarodowej wymiany wiedzy.

Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców jest finansowany przez Komisję Europejską i działa na terenie 27 krajów członkowskich. Cały proces aplikacji jest koordynowany przez ponad 100 lokalnych, regionalnych i krajowych organizacji pośredniczących, które posiadają kompetencje w kwestii wspierania przedsiębiorczości (np. Izby Handlowe, organizacje wspierające działalność biznesową, centra rozwoju przedsiębiorczości itp.).

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie podania w internecie (LINK) i nawiązanie kontaktu ze wspomnianą już wyżej instytucją pośredniczącą. Wybrana przez nas organizacja będzie przewodnikiem podczas procesu aplikacji i to właśnie ona będzie odpowiedzialna za dopasowanie profilu kandydata do odpowiedniej firmy, która została zgłoszona do tego programu. Trzeci etap to finalizacja fazy przedwyjazdowej. Podpisanie kontraktu zawierajacego wymagania wobec pracownika (wysokość wynagrodzenia, czas pracy, prawne zobowiązania itd). Ostatnim etapem jest wyjazd na praktykę.
 

Więcej informacji: LINK lub LINK