Erasmus dla młodych przedsiębiorców – zostań instytucją pośredniczącą

Rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji Programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Dzięki niemu początkujący przedsiębiorcy przez kilka miesięcy mają możliwość współpracy z bardziej doświadczonymi przedsiębiorcami z innych państw Unii Europejskiej i zdobycia wiedzy o tym, jak rozwijać własną firmę. Obecnie Komisja Europejska poszukuje m.in. w Polsce, organizacji pośredniczących, które chciałyby objąć rolę punktu kontaktowego w swoim kraju. Termin składania wniosków mija 17 października 2011 roku.

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” został uruchomiony w 2009 roku. Do tej pory wzięło w nim udział ponad tysiąc osób rozpoczynających swoją działalność gospodarczą. Celem programu jest umożliwienie początkującym przedsiębiorcom współpracowania przez kilka miesięcy z bardziej doświadczonym partnerem z innego państwa UE, w celu wymiany know-how z danej dziedziny biznesu i zdobycia wiedzy na temat zwiększenia konkurencyjności swojej firmy na rynkach krajowych i międzynarodowych. Program dawać ma również młodym przedsiębiorcom możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Aby program mógł efektywnie funkcjonować, a każdy zainteresowany mógł uzyskać wszelkie informacje na temat Programu, w każdym państwie znajdują się instytucje pośredniczące. Odpowiadają one za nawiązywanie kontaktów między młodymi przedsiębiorcami a firmami, które ich przyjmują w ramach programu Erasmus. Do ich zadań należy też promocja programu, udzielanie informacji na jego temat, zatwierdzanie wniosków, ułatwianie kontaktów i wspieranie początkującego przedsiębiorcy podczas pobytu u przedsiębiorcy przyjmującego.

Komisja Europejska otworzyła właśnie konkurs na instytucje pośredniczące, które chciałyby objąć rolę punktu kontaktowego w Polsce. Termin składania wniosków mija 17 października 2011 r.
Szczegóły dotyczące konkursu i zadań instytucji pośredniczącej, znaleźć można na stronie internetowej KE: LINK

Ponadto, Komisja Europejska, 9 września 2011 roku zaprasza organizacje i osoby zainteresowane Programem „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” oraz funkcją instytucji pośredniczącej Programu na  spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce przy ul. Jasnej 14/16a. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wcześniej skontaktować się z wyznaczoną osobą: Pani Agnieszka Łapacz, agnieszka.lapacz@ec.europa.eu, + 48 22 55 68 983.