Energetyka jądrowa tematem konferencji w Gdańsku

Można jeszcze się zgłosić na konferencję „Energetyka Jądrowa w Polsce. Budowa Elektrowni”, która 25 września odbędzie się w gdańskim Parku naukowo-Technicznym.

Międzynarodowe spotkanie, z udziałem gości z zagranicy, podzielone będzie na sesje tematyczne. Pierwsza dotyczyć będzie projektów polskiej energetyki jądrowej dla przemysłu, a w niej znajda się kwestie: technologiczne, kooperacji i udziału polskich firm. Kolejne sesje poświęcone będą wyzwaniom konstrukcyjnym i szansom rozwojowym dla przemysłu polskiego; specyfice rodzimego rynku inwestycyjnego, możliwościom adaptacji najnowocześniejszych technologii i budowie centrum przemysłowego o zasięgu regionalnym. Eksperci wypowiadać się będą na temat modeli finansowania, bazy naukowo-technicznej.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt: ewalczuk@mostwanted.pl

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie.

W załączniku program konferencji.