Elektroniczna gospodarka coraz bliżej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Stanowi ona wykłądnię do funkcjonowania w Polsce rozporządzenia eIDAS w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

Nowe zasady zniosą bariery dla wprowadzania i rozwoju nowoczesnych e-usług a także ułatwią przeniesienie procesów papierowych do wersji elektronicznej. Kluczowe znaczenie dla e-usług ma podpis użytkownika, który to proces wraz z innymi usługami zaufania np. e-pieczęciami czy e-doręczeniami został opisany w nowej ustawie.

E-podpis oraz uruchamiana obecnie przez Ministerstwo Cyfryzacji możliwość potwierdzania profilu zaufanego potwierdzanego kontem bankowym to ogromy  krok w stronę elektronicznej identyfikacji Polaków. Rozwiązanie to umożliwi skuteczne i efektywne korzystanie z e-usług administracji i biznesu.
Więcej: LINK