Eksperckie spotkanie w Zakopanem

Trzecie spotkanie ekspertów izb rzemieślniczych ds. funduszy unijnych ZRP obyło się 12 października 2010 roku w Zakopanem. Wzięło w nim udział dwunastu ekspertów izb rzemieślniczych, dwóch przedstawicieli Komisji ZRP ds. Funduszy Unijnych oraz Zespół Funduszy Unijnych ZRP.

Podczas posiedzenia Dyrektor Zespołu Funduszy Unijnych ZRP Norbert Pruszanowski przedstawił projekt „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw” w ramach poddziałania 2.1.2. PO Kapitał Ludzki. Następnie izby rzemieślnicze z Opola, Olsztyna i Katowic zaprezentowały swoje projekty, które uzyskały dofinansowanie  w ramach ostatniego konkursu do poddziałania 5.5.2 PO Kapitał Ludzki „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”.

W kolejnej części spotkania Norbert Pruszanowski przedstawił informację nt. ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki, które odbyło się 23-24 września 2010 roku w Szczecinie. Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja nt. projektów Planów Działania na 2011 rok. Członkowie grupy ekspertów izb ZRP przedyskutowali kwestie problematyczne oraz przedstawili uwagi dotyczące  Planów Działania.

Na zakończenie Norbert Pruszanowski powiadomił o zbliżającej się konferencji inaugurującej Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa (KSTP), organizowanej pod hasłem „Partnerstwo w Funduszach Europejskich”. Sieć została stworzona w celu rozpowszechnienia zasady partnerstwa w programach europejskich, co ma się m.in. przyczynić do zwiększenia kompetencji i kwalifikacji członków komitetów i podkomitetów monitorujących.