„Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie”

Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska zaprasza do udziału w cyklu konferencji „Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie”.

Konferencje odbędą się:
– 10 czerwca 2010 r. o godz. 09.30 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, Katowice (wejście od Placu Sejmu Śląskiego),
– 11 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Hotelu Łysogóry, ul. Sienkiewicza 78, Kielce,
– 14 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 Listopada 46,
– 15 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. J. Piłsudskiego 38.

Konferencja organizowana jest przez Centrum Informacji o Środowisku w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu EMAS.
Centrum jako jednostka Ministra Środowiska udostępnia informacje o środowisku m.in. dla przedsiębiorców o ich obowiązkach w tym zakresie oraz możliwościach ich wypełniania.

Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, które dobrowolnie dążą do osiągnięcia jak najlepszych wyników prowadzonych działań
prośrodowiskowych. Przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego klubu” tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

Patronat nad cyklem konferencji „Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie” objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Udział i materiały konferencyjne są bezpłatne.

Centrum Informacji o Środowisku
Tel.: 22 579 22 15, faks: 22 579 26 88 lub
e-mail:joanna.stepniewska@cios.gov.pl

Więcej o projekcie EMAS: LINK