EKES debatował o Strategii Lizbońskiej

W dniach 17-18 lutego br. odbyła się sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W jej trakcie zostanie poruszony m.in. temat Strategii Lizbońskiej. W posiedzeniu wziął udział Zastępca Prezesa ZRP Jan Klimek.

Realizacja celów Strategii Lizbońskiej miała uczynić z Europy do 2010 najbardziej dynamiczną i konkurencyjną na świecie gospodarkę opartą na wiedzy, zdolną do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, idącego w parze z liczniejszymi i lepszymi miejscami pracy, większą spójnością społeczną i ochroną środowiska.

Mimo, że tak określonych celów nie udało się osiągnąć, lepsze zarządzanie na poziomie europejskim powinno przyczynić się do zrealizowania zaplanowanych działań krótkoterminowych. Dlatego EKES wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do zdecydowanych działań, które zrealizują cele Strategii.

Informacje nt. pozostałych punktów posiedzenia EKES ważnych z punktu widzenia ZRP w załączniku.