Edukacja przyszłości – kwalifikacje dla każdego

Konferencja „Edukacja przyszłości – kwalifikacje dla każdego” była okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach kończącego się 30 czerwca 2015 r. projektu pt. „Opracowywanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”.

Konferencja przypomniała proces dochodzenia do założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wypunktowała jego zalety i nadzieje związane z jego wprowadzeniem. Wypowiadali się na niej partnerzy, uczestniczący w debacie społecznej i wspólnie z IBE pracujący nad ZSK. Dlaczego rama jest potrzebna?, m.in. dlatego, że duże tempo zmian na rynku pracy i rozwój technologiczny wymuszą na pracownikach wielokrotne przekwalifikowania i zmiany zawodu w ciągu życia.

– Każdy musi uczyć się czegoś nowego, żeby jak najdłużej na tym rynku funkcjonować – wyjaśniała Chłoń-Domińczak. – Rama kwalifikacji ma podnosić motywacje i chęć do uczenia się. Dzisiaj to nie jest oczywiste, bo wiąże się z dyplomem, certyfikatem czy świadectwem, które niewiele mówią o umiejętnościach, a tylko o przebytym czasie nauki. Z badań przeprowadzonych przez IBE, a dotyczących decyzji edukacyjnych, wynika, że co czwarty Polak nie jest zadowolony ze swojego poziomu wykształcenia, ale większość nic z tym nie chce zrobić. Czują deficyt, ale nie widzą powodu, żeby to zmienić. Zintegrowany System Kwalifikacji powinien dać im wiarygodną ofertę.

Pozostali uczestnicy konferencji podawali podobne argumenty. Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego podkreślała, że uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawsze cieszyło się szacunkiem w środowisku rzemieślniczym: – Jesteśmy bardzo zainteresowani problemem ZSK, bo przecież nadawaniem oraz formalnym potwierdzaniem kwalifikacji nabywanych w różnych kontekstach zajmujemy się od lat. To jest wkład rzemiosła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji – mówiła.
 

Natomiast Tomasz Wika, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, chwalił kierunek prac nad ZSK za to, że w jego ramach może nadal funkcjonować rzemieślniczy system kwalifikacji. Jako najważniejsze wyzwanie przytoczył informację dotyczącą wiedzy o ZSK w polskim społeczeństwie, która jest bardzo niska – zaledwie 25 proc. osób coś o tym słyszała. Według niego należy z tą wiedzą dotrzeć do uczniów, studentów i pracodawców.
Więcej: LINK